Phương thức thanh toán

Sau khi khách hàng liên hệ mua sản phẩm.

Khách hàng vui lòng chuyển vào một trong các tài khoản sau :

Tên ngân hàng : Vietcombank

Số TK: 0491000031139

Tên chủ Tài khoản: Nguyễn Thị Hồng Vân

Chi nhánh : Sở giao dịch Hà Nội


Tên ngân hàng :BIDV

Số TK: 12810000737089

Tên chủ Tài khoản: Nguyễn Thị Hồng Vân

Chi nhánh : Chi nhánh Lê Trọng Tấn, Hà Nội


Tên ngân hàng :Ngân hàng Quân Đội (MB bank)

Số TK: 0020100966868

Tên chủ Tài khoản: Nguyễn Thị Hồng Vân

Chi nhánh : Sở giao dịch Hà Nội